Wereldcafé 2021 30/10/2021 - 30/11/2021

Oude Post Halle

November Wereldmaand is een project van de dienst Gelijke Kansen en CC ’t Vondel waarbij een maand lang allerlei activiteiten georganiseerd worden rond 2 centrale pijlers: diversiteit en duurzaamheid.

De Wereldmaand komt tot stand in samenwerking met tal van verenigingen en vrijwilligers die mee nadenken over hoe we deze thema’s in de kijker kunnen zetten. Via infoavonden, films, debatten, optredens, culinaire activiteiten en zoveel meer geven zij de Wereldmaand vorm. Stad Halle biedt logistieke en organisatorische ondersteuning.

Een maand lang is er ook het wereldcafé waar heel wat van deze activiteiten doorgaan.